Legislativa

STK

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky:

 • technický průkaz vozidla (NE kopie !!!)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400kg )
 • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů. (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí !!)

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

 

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob

4 roky

2 roky

Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti

4 roky

2 roky 

Motocykl o obsahu mot. do 50ccm nebo konstr. rychlosti do 50km/hod

6 let

4 roky

Motocykl o obsahu mot. nad 50ccm nebo konstr rychlosti nad 50km/hod

4 roky

2 roky

Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy

6 let

4 roky

Přívěs nad 750 kg celk. hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou

4 roky

2 roky

Vozidla s modrým majákem

1 rok

1 rok

Vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy

1 rok

1 rok

Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle.Jedná se o kontrolu : registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Zákon 56/2001 SB. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel okresního úřadu.(vylepení stříbrné nálepky na zadní registrační značku vozidla). Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních znaků.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.
Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly:

 • technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)

Povinné vybavení, které musí mít osobní automobil nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg

 • lékarnička
 • výstražný trojúhelník
 • 1 náhradní pojistka od každého druhu
 • po 1 žárovce od vnějšího osvětlení a signalizace
 • příruční zvedák schváleného typu a odpovídající nosnosti
 • klíč na matice kol
 • náhradní kolo

EMISE

Pravidelné měření emisí u všech vozidel kategorie M1 a N1 (M1G,N1G). 

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí. (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádějí pro naše zákazníky Stanice měření emisí umístěné v objektech nebo areálu našich STK.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelného měření emisí:

 • technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz - NE kopie !!!)

  STK HB s.r.o.

  Lidická 3974
  58001 Havlíčkův Brod

  Telefon: 569 429 900
  Fax:        569 429 900

Firma je zapsána v obchodním
rejstříku u Krajského obch.
soudu Hradec Králové
oddíl C. vložka 27011

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

stk_left.JPG[1].jpg

Informace pro všechny zákazníky a zájemce o problematiku dopravy získáte u našeho partnera:

www.usmd.cz

Návštěvnost stránek

093230